Browse Tokens


Select additional columns
Refine your search

Phoneme:


Manner of articulation:

Place of articulation:

Phonation:

Period:

-

Search spelling string:

use + as a wildcard when needed

MPT Status:

POS:


Additional options:

Reset search
Total results: 376761

Sort results by clicking on column header

See frequencies table
Left Context Plain Word Right Context Word Lemma Cluster Morphological Status Date
?_. For_CONJ he_PRO wolde_MD &tone_D forwordene_VAN middeneard_NPR eft ar&aren_VB on_P &tan_D ylcan_ADJ d&ai&ge_N ,_, &te_C eft (adv) ft L 1150
swa_ADVR pined_VAN alse_P hi_PRO w&aron_BED ._. Me_MAN henged up_RP be_P the_D fet_NS &_CONJ smoked_VBD heom_PRO hang (vbd) ŋgd I 1150
fyrste_ADV legge&d_VBP &ta_D adun_P&RP ,_, &_CONJ gewur&de&d_VBP eft wyrse_ADJR &tone_P heo_PRO &ar_ADVR w&aron_BED ?_. Manega_Q eft (adv) ft L 1150
&_CONJ gecerren_VB fram_P heora_PRO$ un&deawen_NS ._. &_CONJ eft sume_Q arlease_ADJ m&ann_NS sone_ADV swelte&d_VBP ,_, &tt_C eft (adv) ft L 1150
forbernde_VBD &alm&ast_Q&QS ;_. &_CONJ se_D &arcebiscop_N Willelm_NPR halgede Sancte_NPR Andreas_NPR$ mynstre_N &_CONJ &da_D forsprecon_VAN biscopes_NS hallow (vbd) lχt I 1150
biscop_N Willelm_NPR Giffard_NPR of_P Winceastre_NPR &_CONJ &tear_ADV bebyriged on_P ._. &_CONJ Se_D kyng_N Henri_NPR geaf_VBD bebury (vbd) gd I 1150
swa_P Matheus_NPR us_PRO s&ai&g&d_VBP ._. &At_P &tan_D fifte si&de_N ,_, he_PRO com_VBD to_P sancte_NPR Jacobe_NPR fifth (adj) ft D 1150
&tt_D so&d_ADJ is_BEP ,_, &tonne_ADV fordem&d_VBP he_PRO eft mid_P unrihte_N &ta_D m&ann_NS &te_C do&d_DOP &tt_D eft (adv) ft L 1150
swa_ADVR wel_ADV swa_P heo_PRO mugen_MD ,_, &_CONJ eft for_P &tan_D &tt_C heo_PRO geletten_VBP &ta_D ly&dere_ADJ eft (adv) ft L 1150
blisse_N &te_C heo_PRO habbe&d_HVP geearnod_VBN ._. &_CONJ eft sume_Q &ta_D gode_ADJ habbe&d_HVP lang_ADJ lif_N ,_, eft (adv) ft L 1150
,_, &_CONJ here_PRO$ hundes_NS ealle_Q swarte_ADJ &_CONJ bradegede &_CONJ ladlice_ADJ ,_. &_CONJ hi_PRO ridone_VBD on_P broad-eyed (adj&van) gd I 1150
&_CONJ se_D &te_D &tet_C ne_NEG wolden_MD done_DO forgede his_PRO$ circe_N &_CONJ his_PRO$ hus_N &_CONJ his_PRO$ forge (vbd) rdʒd I 1150
&_CONJ he_PRO wear&d_VBD &ta_ADV d&ad_ADJ &_CONJ &t&ar_ADV bebyriged ._. God_NPR geare_VBP his_PRO$ sawle_N !_. &tet_D bebury (van) gd I 1150
biscop_N Randulf_NPR Passeflambard_NPR of_P Dunholme_NPR &_CONJ &t&are_ADV bebyriged on_P ._. &_CONJ &tes_D ilces_ADJ geares_N ferde_VBD bebury (vbd) gd I 1150
&_CONJ sum_Q yfel_ADJ mann_N h&af&d_HVP erm&de_N &_CONJ n&afte &_CONJ unh&al&de_N ?_. For_P &tan_D h&at&d_HVP ure_PRO$ naeft (n) ft L 1150
&gescrydd_VAN ?_. He_PRO &genam_VBD reaf_N of_P &tan_D leofte ._. Hwu_WADV oft_ADV $&ateowde_VBD he_PRO hine_PRO his_PRO$ lift (n) ft L 1150
&at_P &t&are_D s&a_N Tiberiadis_NPR ._, &At_P &tan_D &andeleofte si&de_N ,_, on_P Galilea_NPR dune_N ._. &At_P eleventh (adj) ft D 1150
,_, on_P Galilea_NPR dune_N ._. &At_P &tan_D twelfte si&de_N ,_, he_PRO com_VBD to_P &tan_D &andeleofonan_NUM twelfth (adj) lft D 1150
&te_C beginne&d_VBP god_N to_TO donne_DO ,_, &_CONJ eft hit_PRO forl&ate&d_VBP ,_, &_CONJ gecerre&d_VBP to_P &tan_D eft (adv) ft L 1150
gewulderbegede_VAN for_P heora_PRO$ &tolemodnysse_N ._. Hwy_WADV is_BEP eft &tt_C sum_Q god_ADJ mann_N h&af&d_HVP on_P wurlde_N eft (adv) ft L 1150
beon_BEP bli&d_ADJ for_P heora_PRO$ h&ale_N ._. &_CONJ eft &t&are_EX by&d_BEP sume_Q yfele_ADJ m&ann_NS ,_, &te_C eft (adv) ft L 1150
manig_Q god_ADJ mann_NS sone_ADV swelt_VBP ,_, &_CONJ eft sum_Q god_ADJ mann_NS leofe&d_VBP lange_ADJ ,_, &_CONJ eft (adv) ft L 1150
&genam_VBD reaf_N of_P &tan_D leofte_N ._. Hwu_WADV oft $&ateowde_VBD he_PRO hine_PRO his_PRO$ &gingran_NS ?_. Twelf_NUM often (adv) ft L 1150
Emmaus_NPR ,_, swa_ADV swa_P se_D sylfe_ADJ Lycas_NPR eft sette_VBD on_P &gewrite_N ._. &At_P &tan_D eahte&de_ADJ eft (adv) ft L 1150
smoked_VBD heom_PRO mid_P ful_ADJ smoke_N ._. Me_MAN henged bi_P the_D &tumbes_NS other_CONJ bi_P the_D hefed_N hang (vbd) ŋgd I 1150

    Page total: 25